Bedrijf

Bedrijf

Neem contact met ons op voor een op maat gemaakt aanbod, aangepast aan uw behoeften en verwachtingen.

Bilan Patrimonial

Privé
65 € / maand Jaarlijks gefactureerd

Privé

Voor gebruikers die hun gegevens willen exploiteren en delen met hun vertrouwde mensen, en die een hulpmiddel willen voor een snelle en nauwkeurige berekening van successierechten.

VERMOGENSPOSITIE
Familiestructuur
Huwelijksvermogensstelsel
Vermogen koppel (2x)
Alle categorieën van goederen
Vermogensuitgaven / inkomsten
Splitsing van eigendom
CSV-gegevens exporteren
Basische rapportage
Multi-currency
Evolutieve waarden (goederen, schulden, schenkingen)
Documentatie over bezittingen
Opslag documenten - 2 GB
Toegang voor meerdere gezinsleden
Aantekening doc en bezittingen
Onderliggende effecten
PDF-export
Externe toegang

FINANCIËLE PLANNING
Kasstroomprognoses
Persoonlijke financiële prognoses
Simulatie verkoop/ aankoop / schenkingen *

ERFRECHTELIJKE PLANNING
Inventaris van schenkingen (lijst)
Inventaris van schenkingen (reporting)
Procedure in geval van sterfte *
Post mortem aantekening *
Adresboek (notaris, advocaten, etc.) *
Indexering van schenkingen
Basis successierekenaar ( wettelijke devolutie) *

* In ontwikkeling

Vraag om administratieve bijstand

Als u wilt, heeft u de mogelijkheid om thuisondersteuning aan te vragen voor het invoeren van informatie in onze systemen. Verschillende hooggekwalificeerde en zelfstandige mensen staan tot uw beschikking om u bij deze te helpen vanaf 60 € exclusief TVA per uur.